Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 17/10/2021
2 ĐẶNG HOÀNG MINH 17/10/2021 21/10/2021
3 NGUYỄN THỊ SỨ 17/10/2021
4 PHÚ THANH THUẬN 17/10/2021 19/10/2021
5 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 17/10/2021 19/10/2021
6 LÊ HÙNG MẠNH 17/10/2021
7 TRƯƠNG VĂN TIẾN 17/10/2021
8 Trần Đức Hoàng 17/10/2021
9 Nguyễn Thị Bích Ngọc 17/10/2021
10 Trần Đức Hoàng 17/10/2021