Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 vũ hoàng hồng ngọc anh 03/12/2021
3 Phạm Nữ Phương Thùy 03/12/2021
4 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRUNG NAM 03/12/2021
5 Chạc Tứ Yến 03/12/2021
6 Võ Thị Ngọc Ánh 03/12/2021
7 LÊ THỊ PHƯỢNG 03/12/2021
8 Nguyễn Thị Phụng 03/12/2021
9 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
10 Trần Thị Hương Ly 03/12/2021