Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Rơi 22/05/2022
3 Nguyễn Thị Rơi 22/05/2022
4 Nguyễn Hưu Triết 22/05/2022
5 Nguyễn Thị Rơi 22/05/2022
6 BÙI TRỌNG DUY 22/05/2022
7 MAI HỮU PHƯƠNG 22/05/2022
8 Lê Thị Thu Hà 22/05/2022
9 Lê Thị Huyền Trân 22/05/2022
10 CTY CP ĐÁ AN HƯNG 22/05/2022