Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Hồng Nguyên 24/05/2022
3 Nguyễn Phạm Xuân Quỳnh 24/05/2022
4 DƯƠNG THỊ BÍCH TRÂM 24/05/2022
5 Nguyễn Thị Hồng Loan 24/05/2022
6 Nguyễn Thị Kim Dung 24/05/2022
7 Bùi Thị Dung 24/05/2022
8 Nguyễn Thị Diệp 24/05/2022
9 NGUYỄN ĐỨC LÂN 24/05/2022
10 NGUYỄN THỊ HOA 24/05/2022