Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Tường Linh 04/12/2021
3 NGUYỄN VĂN VINH 04/12/2021
4 LƯU QUANG MINH 04/12/2021
5 Nguyễn Thị Thùy Viên 04/12/2021
6 Lý Mỹ Duyên 04/12/2021
7 Dương Thị Ngọc Tuyền 04/12/2021
8 Phạm Thị Quỳnh Thư 04/12/2021
9 HÀ THỊ XUÂN HOÀI 04/12/2021
10 NGÔ THỊ MINH THÙY 04/12/2021