Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Hồng Vân 12/05/2021
2 NGUYỄN HOÀNG THÁI 12/05/2021
3 Hà Thị Kim Hồng 12/05/2021 17/05/2021
4 PHẠM HẢI LONG 12/05/2021
5 NGUYỄN XUÂN LANG 12/05/2021
6 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LỘC THIÊN PHÚ 12/05/2021
7 TRẦN THANH TRÚC 12/05/2021
8 NGUYỄN THỂ VÂN 12/05/2021
9 KOMERI HO CHI MINH OFFICE-DHL 12/05/2021 16/06/2021
10 Nguyễn QUốc Duy 12/05/2021