Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN DŨNG 27/01/2022 24/02/2022
3 Đồng Viết Hoàng Phương 27/01/2022
4 Nguyễn Thị Ngà 27/01/2022
5 TRẦN TUẤN TOÀN 27/01/2022
6 NGUYỄN THỊ NHIỀU 27/01/2022 17/02/2022
7 ĐÀO TRỌNG TÚ 27/01/2022 17/02/2022
8 PHẠM NGỌC ĐOAN TRANG 27/01/2022 28/01/2022
9 PHẠM NGỌC ĐOAN TRANG 27/01/2022 28/01/2022
10 NGUYỄN VĂN QUYẾT - UQ-NH - NGUYỄN MINH TÚ 0935189922 27/01/2022 28/01/2022