Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH Thiết Bị Nhật Thy 29/05/2022
3 CÔNG TY TNHH THẮNG KIỀU 28/05/2022
4 Đồng Thị Thu Thảo 28/05/2022
5 Vy Thị Huyền Ân 28/05/2022
6 NGUYỄN VĂN TUẤN 28/05/2022
7 Võ Thị Như Ý Ngọc 28/05/2022
8 CÔNG TY TNHH XÃ HỘI SEN TRẮNG 28/05/2022
9 CÔNG TY TNHH QUỲNH NGHỆ MINH 28/05/2022
10 CÔNG TY TNHH TM DV 28/05/2022