Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VÕ THỊ BÉ NĂM 28/01/2021 29/01/2021
2 Trần Minh Huy 28/01/2021
3 Phạm Thị Thanh Hà 28/01/2021
4 Trần Minh Huy 28/01/2021
5 Trần Tư Hùng 28/01/2021
6 Trần Minh Huy 28/01/2021
7 NGUYỄN VĂN THU 28/01/2021
8 Trần Tư Hùng 28/01/2021
9 Trần Minh Huy 28/01/2021
10 NGUYỄN QUỐC THANH - CHUYỂN NHƯỢNG ĐC- UQ PHẠM HUY HIẾU 28/01/2021 02/02/2021