Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hồ Hoàng Trường 29/06/2022
3 Hồ Hoàng Trường 29/06/2022
4 DƯƠNG NGỌC THÚY VÂN 29/06/2022
5 Hồ Hoàng Trường 29/06/2022
6 Hồ Hoàng Trường 29/06/2022
7 CÔNG TY TNHH BCO LOGISTICS 29/06/2022
8 NGUYỄN THIỆN HÓA 29/06/2022
9 Phạm Thế Đạt 29/06/2022
10 Nguyễn Thị Kiều nga 29/06/2022