Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 19/01/2022
3 Võ Thị Phuong Khánh 19/01/2022
4 nguyễn thị hồng loan 19/01/2022 16/02/2022
5 TRẦN BÁ VƯƠNG 19/01/2022 09/02/2022
6 ĐẶNG VĂN NGUYÊN 19/01/2022 09/02/2022
7 Nguyễn Thị Bích Thảo 19/01/2022
8 Nguyễn Khánh Yên 19/01/2022
9 Phương Nguyễn 19/01/2022
10 Trần Nguyễn Tấn Duy 19/01/2022