Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Kim Huệ 06/12/2021
3 Tiêu Thị Hồng Cẩm 06/12/2021
4 VŨ THỊ HUÊ 06/12/2021
5 NGUYỄN NGỌC HUỲNH NHƯ 06/12/2021
6 Công ty TNHh Sản Xuất Xây Dựng Hoàng Gia Yến (Người nộp: Hoàng Ngọc Yến) 06/12/2021
7 CÔNG TY TNHH AMBROSIA VN 06/12/2021
8 Nguyễn Thị Tuyết Phương 06/12/2021
9 Đặng Thị Thanh Tâm 06/12/2021
10 Vũ Thị Nhung 06/12/2021