Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH XD VÀ CƠ KHÍ TRƯỜNG THỊNH PHÁT 29/11/2021
3 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO 29/11/2021
4 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI THỊNH PHÁT 29/11/2021
5 Nguyễn Thị Kiều Loan 29/11/2021
6 Vũ Thị Hưởng 29/11/2021
7 Trần Ngọc Anh 29/11/2021
8 Nguyễn Thị Hồng Yến 29/11/2021
9 PHAN HUỲNH NHẬT KHOA 29/11/2021 13/12/2021
10 Nguyễn Viết Thanh 29/11/2021