Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN CÔNG TÂM 16/08/2022
3 Phùng Thị Bắc 16/08/2022
4 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 16/08/2022
5 Nguyễn Khánh Linh 16/08/2022
6 Nguyễn Thị Bình An 16/08/2022
7 Vương Thị Duyên 16/08/2022
8 Nguyễn Chí Sỹ 16/08/2022
9 nguyễn bá phúc 16/08/2022
10 Bùi Thị Ngọc Thảo 16/08/2022