Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Mai Lệ Huyền 03/08/2021
2 Nguyễn Thị Bình An 03/08/2021
3 Nguyễn Quốc Tân 03/08/2021
4 Nguyễn Tường Vi 03/08/2021
5 Nguyễn Thiên Lộc 03/08/2021
6 Phạm Thị Thu Hương 03/08/2021 06/08/2021
7 Nguyễn Trung Dũng 03/08/2021 10/08/2021
8 TRƯƠNG THỊ NGỌC HÀ 03/08/2021
9 Phạm Thị Thu Hương 03/08/2021 06/08/2021
10 TRẦN VĂN THI 03/08/2021