Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO TÂN TRÍ 27/05/2022
3 Vũ Nguyễn Bích Ngọc 27/05/2022
4 Nguyễn Văn Test 27/05/2022
5 Nguyễn Thị Mai Hương 27/05/2022
6 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH 27/05/2022 28/06/2022
7 Nguyễn Thị Nhung 27/05/2022
8 CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP ĐỒNG VIỆT 27/05/2022 28/06/2022
9 CÔNG TY TNHH XD Và Dịch Vụ Tân Kiến Vàng 27/05/2022
10 LÊ XÂY MÀNH 27/05/2022 01/06/2022