Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Loan 08/05/2021 08/05/2021
2 Đào Vũ Hải Bình 07/05/2021
3 TỐNG THỊ MỸ LINH 07/05/2021
4 Châu Hồng Thủy 07/05/2021
5 NGÔ QUỐC KIỆT 07/05/2021
6 TRẦN MẪN NHƯ 07/05/2021
7 Lê Thị Thanh Thảo 07/05/2021
8 Đỗ Ngọc Mỹ Trinh 07/05/2021
9 NGUYỄN THỊ KIM CHÂU 07/05/2021
10 Hồ Ngọc Thủy 07/05/2021