Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tài Thi 18/05/2022
3 Nguyễn Thái Hoàng 18/05/2022
4 Đỗ Văn Thiêm 18/05/2022
5 Đặng Thị Chung 18/05/2022
6 ĐÀO QUỐC BẢO 18/05/2022
7 Võ Kim Huyền 18/05/2022
8 NGÔ TẤN DŨNG 18/05/2022
9 Bùi Thái Trường 18/05/2022
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HÂN AN 18/05/2022