Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Tạ Kim Yến 23/09/2021 28/09/2021
2 Lương Thị Lan Thương 23/09/2021
3 Nguyễn Thành Nhân 23/09/2021
4 HUỲNH TIẾN THÀNH 23/09/2021 28/09/2021
5 NGUYỄN HỮU CẢNH 23/09/2021
6 TRẦN PHƯƠNG 23/09/2021
7 Công ty TNHH Y học gia đình An Việt 23/09/2021 13/10/2021
8 CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ VIỆT NAM 23/09/2021 08/10/2021
9 CÔNG TY TNHH MERCEDES-BENZ VIỆT NAM 23/09/2021 08/10/2021
10 ĐOÀN XUÂN THẮNG 23/09/2021 28/09/2021