Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Hằng 23/10/2021
3 Lê thị thu tâm 23/10/2021
4 Đoàn Thị Mỹ Nhung 23/10/2021
5 Trần Minh Trung 23/10/2021 28/10/2021
6 LÊ PHƯỚC HẢI 3000 23/10/2021 08/11/2021
7 TRẦN THÁI HƯNG 23/10/2021 25/10/2021
8 Đặng Phan Thành 23/10/2021 28/10/2021
9 LÊ VĂN TRUNG 23/10/2021 08/11/2021
10 Lê Hùng Thịnh 23/10/2021