Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM THỊ MỸ PHÚC 06/06/2020
2 BÙI ANH THƯ 06/06/2020
3 PHẠM THỊ MỸ PHÚC 06/06/2020
4 Vũ Văn Việt 06/06/2020
5 PHAN MINH NGUYỆT 06/06/2020
6 Phạm Thị Bích Ngọc 06/06/2020
7 Phạm Thị Bích Ngọc 06/06/2020
8 Phạm Thị Bích Ngọc 06/06/2020
9 Trần Thị Nguyệt 06/06/2020 08/06/2020
10 LÊ QUỐC TOẢN 06/06/2020 08/06/2020