Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
2 20170000075/BN-VP-YT Đỗ Văn Đương 29/10/2017 23/10/2017 Hoàn thành hồ sơ
3 2017KT02874/TNHS VÕ HỒNG LUÂN 17/10/2017 24/10/2017 Đang xử lý
4 08-17-001129 TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG 17/10/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
5 08-17-001128 ĐOÀN TẤN ĐẠT 17/10/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
6 767201701000003367 Trần Ngọc Linh 17/10/2017 23/10/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
7 08-17-000101 CAO THỊ KIM NGÂN 17/10/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
8 26854.120.17.020694 17/10/2017 31/10/2017 Đang xử lý
9 26857.120.17.020693 17/10/2017 31/10/2017 Đang xử lý
10 26800.120.17.027458 17/10/2017 31/10/2017 Đang xử lý