Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐINH NGỌC THỦY 16/12/2017 21/12/2017 CANCEL
2 Trần Thị Thúy Quyên 16/12/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
3 Trần Thị Thúy Quyên 16/12/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
4 TRƯƠNG TÚ TRINH 16/12/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
5 HUỲNH THIÊN LỘC 16/12/2017 21/12/2017 Đang xử lý
6 Lê Thị Thảo 16/12/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
7 Lý Ngọc Kiều Li 16/12/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
8 DƯƠNG THỊ TRÀ GIANG 16/12/2017 21/12/2017 Đang xử lý
9 TRẦN THỊ LỆ QUYÊN 16/12/2017 Vừa tiếp nhận trực tuyến
10 hồ sơ online 16/12/2017 25/12/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ