Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 24/03/2018 29/03/2018 Đã tiếp nhận hồ sơ
2 NGUYỄN PHÚ KHÁNH 23/03/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
3 đặng minh hiền 23/03/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
4 Bùi Thị Lợi 23/03/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
5 Nguyễn Quốc Toản - Trần Thị Huyền 23/03/2018 16/04/2018 Đang xử lý
6 Nguyễn Thị Thu Vân 23/03/2018 03/04/2018 Đã tiếp nhận hồ sơ
7 Trịnh Văn Chinh - Ninh Kim Huệ 23/03/2018 16/04/2018 Đang xử lý
8 CHUNG NGỌC MAI 23/03/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
9 TRƯƠNG THU HIỀN 23/03/2018 28/03/2018 Đang xử lý
10 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 23/03/2018 29/03/2018 Đã tiếp nhận hồ sơ