Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
2 7642016110000014/BNYT-ATTP 29/01/6101 18/02/6101 Hoàn thành hồ sơ
3 2754/2017/BN-XB 27/04/2017 02/05/2017 Đang xử lý
4 03964/17/HS Trần Hoàng Kiệt 27/04/2017 08/05/2017 Đang xử lý
5 03964/17/HS Trần Hoàng Kiệt 27/04/2017 08/05/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
6 2017KT00999/BN-VP NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 27/04/2017 03/05/2017 Hoàn thành hồ sơ
7 03963/17/HS Trần Hoàng Kiệt 27/04/2017 08/05/2017 Đang xử lý
8 171117/BNCL-LĐTBXH Nguyễn Thị ngọc Hiền 27/04/2017 04/05/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
9 7642017010001294 Phạm Văn Phương 27/04/2017 04/05/2017 Đã tiếp nhận hồ sơ
10 2017KT01007/BN-VP NGUYỄN VĂN THÍCH 27/04/2017 03/05/2017 Hoàn thành hồ sơ