Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TẤN ĐẠT 01/07/2022
3 VI THỊ KIM THƯƠNG 01/07/2022
4 Huỳnh Mỹ Linh 01/07/2022
5 PHẠM THÙY TRANG 01/07/2022
6 Nguyễn Thị Bình An 01/07/2022
7 Lương Quốc Anh 01/07/2022
8 Mạch Mỹ Phương 01/07/2022
9 Nguyễn Vỳ Diễm Chi 01/07/2022
10 Nguyễn Quốc Thống 01/07/2022