Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ TỐ QUYÊN 29/09/2022
3 Lã Đình Khởi 29/09/2022
4 TRẦN VĂN THI 29/09/2022
5 LÊ THỊ TỐ QUYÊN 29/09/2022
6 Cao Thị Hoài Chung 29/09/2022
7 TRẦN VĂN THI 29/09/2022 06/10/2022
8 NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO 29/09/2022
9 TRẦN VĂN THI 29/09/2022
10 HỒ LÊ THANH NHÃ 29/09/2022