Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ KIM DUNG 28/09/2022
3 LÃ THỊ HẰNG 28/09/2022
4 LÊ THỊ KIM DUNG 28/09/2022
5 LÃ THỊ HẰNG 28/09/2022
6 VÕ KIM XUÂN 28/09/2022
7 LÃ THỊ HẰNG 28/09/2022
8 TRẦN THỊ TRÚC LINH 28/09/2022
9 Nguyễn Trường Thanh 28/09/2022
10 Nguyễn Trường Thanh 28/09/2022