Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CTY TNHH XD KHOAN NHỒI VIỆT HOÀNG KIM 24/11/2020 27/11/2020
2 Công ty TNHH In Ấn Khải Long 24/11/2020 27/11/2020
3 CÔNG TY TNHH HYUNDAI DESIGN GROUP 24/11/2020 27/11/2020
4 Công Ty TNHH QUốc Tế Antony 24/11/2020 27/11/2020
5 CÔNG TY TNHH HƯƠNG VŨ 24/11/2020 27/11/2020
6 Nguyễn Văn Tâm - Hồ Thu Hương 24/11/2020 08/12/2020
7 CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT THƯƠNG MẠI ĐẠI THÀNH LỢI 24/11/2020 27/11/2020
8 HTX DV-VT-DL TÂN VIỆT PHÚ 24/11/2020 27/11/2020
9 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH NIÊN 24/11/2020 27/11/2020
10 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 24/11/2020 30/11/2020