Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Võ Thùy Trang 17/01/2022 21/01/2022
3 NGUYỄN MINH QUỐC 17/01/2022
4 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 17/01/2022 08/02/2022
5 TÔ BỈNH CẨM 17/01/2022
6 TRẦN VĂN THUI 17/01/2022 19/01/2022
7 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 17/01/2022 08/02/2022
8 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 17/01/2022 08/02/2022
9 NGUYỄN THỊ PHẤN 17/01/2022 28/02/2022
10 đặng thị hạnh - cấp mới 17/01/2022 20/01/2022