Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Xuân Tuyến 28/01/2022
3 Nguyễn Kim Ngân 28/01/2022
4 Lê Hồng Sang 28/01/2022
5 LÃ VĂN THƯỞNG 28/01/2022
6 Nguyễn Quốc Thống 28/01/2022
7 Nguyễn Duy Hưng 28/01/2022
8 le thi tuong vi 28/01/2022 15/02/2022
9 Đỗ Trường Nguyên Thảo 28/01/2022 15/02/2022
10 Phạm Phú Vinh 28/01/2022 01/02/2022