Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đào Hồng Lê 27/09/2022
3 Thân Vĩnh Trí Tâm 27/09/2022
4 Bạch Đình Quân 27/09/2022
5 Huỳnh Ngọc Diệu 27/09/2022
6 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 27/09/2022
7 LÊ NGỌC LINH 27/09/2022
8 Lê Thị Minh Huyền 27/09/2022
9 LÝ VĂN ĐƯỢM 27/09/2022
10 Đồng Quang Chiến 27/09/2022