Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Phú Nhân 19/10/2021
2 Lê Thị Huyền Anh 19/10/2021
3 NGUYỄN XUÂN BÁ 19/10/2021
4 Trương Phú Nhân 19/10/2021
5 Trương Phú Nhân 19/10/2021
6 VÕ HỒNG VINH 19/10/2021
7 TRƯƠNG Ý DỤY 19/10/2021 22/10/2021
8 PHẠM XUÂN TÀI 19/10/2021 25/10/2021
9 NGUYỄN THỊ VUI 19/10/2021 25/10/2021
10 Trần Thị Kim Thơ 19/10/2021