Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Ngọc Hà 22/09/2020
2 Nguyễn Thị Ngọc Hà 22/09/2020
3 QUẢN VĂN LINH 22/09/2020 12/10/2020
4 Nguyễn Chiến Thắng 22/09/2020
5 Nguyễn thị thanh thảo 22/09/2020
6 Huỳnh Thị Kim Thủy 22/09/2020 27/10/2020
7 Bùi Ngọc Quỳnh Như 22/09/2020 27/10/2020
8 Huỳnh Như Huệ 22/09/2020 27/10/2020
9 Nguyễn Lê Phương Linh 22/09/2020 27/10/2020
10 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 22/09/2020 27/10/2020