Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Minh Toàn 01/12/2021
3 CÔNG TY TNHH TẤN DŨNG CONSTRUCTION 01/12/2021
4 Công ty Cổ Phần Dược Phẩm In Con 01/12/2021
5 HÀ THỊ PHƯƠNG THOA 01/12/2021
6 Nguyễn Thị Kim Thoa 01/12/2021
7 Nguyễn Ngọc Nhã Khanh 01/12/2021
8 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG TRÍ NHÀ LALA 01/12/2021
9 Lữ Thị Hoài Bảo 01/12/2021
10 Lữ Thị Hoài Bảo 01/12/2021