Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Phương Thúy 02/12/2021
3 NGUYỄN THỊ THÚY OANH 02/12/2021
4 ĐÀO TỪ DUY TÂN 02/12/2021
5 Thái Nhật Vinh 02/12/2021
6 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG 02/12/2021
7 BÙI NGỌC PHƯƠNG THẢO 02/12/2021
8 Nguyễn Thị Như Trúc 02/12/2021
9 Đỗ Thị Ánh Liễu 02/12/2021
10 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHẬT 02/12/2021