Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN CHÂU ANH 22/09/2021
2 Lê Thị Thảo Ly 22/09/2021
3 NGUYỄN THỊ THÙY LĨNH 22/09/2021
4 Lê Thị Thảo Ly 22/09/2021
5 NGUYỄN THỊ CHÈ 22/09/2021
6 Trần Ánh Ngọc 22/09/2021
7 NGUYỄN THỊ CHỜ 22/09/2021
8 Lê Thi Hồng Nhung 22/09/2021 27/09/2021
9 CAO ĐỨC HIẾU 22/09/2021
10 Nguyễn Lê Minh Châu 22/09/2021