Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Hữu Dư 28/10/2021
3 La Văn Dũng 28/10/2021
4 Nguyễn Thị Thuyền 28/10/2021
5 PHAN HOÀI LINH 28/10/2021
6 LIÊU HÙNG 28/10/2021
7 LA THANH ĐỆ 28/10/2021
8 Nguyễn Thị Kiều Duyên 28/10/2021
9 ĐẶNG HUỲNH PHƯƠNG LINH 28/10/2021
10 LÊ THỊ MỘNG THƯỜNG 28/10/2021