Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Loan 08/05/2021 08/05/2021
2 PHẠM THỊ ÁI LINH 07/05/2021
3 DƯƠNG THỊ LOAN 07/05/2021
4 Phạm Thị Thùy Vân 07/05/2021
5 Phạm Như Quỳnh 07/05/2021
6 CN1-CÔNG TY CP DẦU TRÀM CUNG ĐÌNH 07/05/2021
7 Nguyễn Thị Hòa 07/05/2021
8 CÔNG TY CP VÙNG ĐẤT CÀ PHÊ 07/05/2021
9 PHẠM THỊ SƯƠNG 07/05/2021
10 NGUYỄN ĐĂNG QUÂN 07/05/2021