Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 22/10/2021
3 PHAN THỊ HỒNG 22/10/2021
4 PHAN KHÁNH LINH 22/10/2021
5 phạm huy cường 22/10/2021
6 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG 22/10/2021
7 TRỊNH NGỌC PHƯƠNG - ĐINH THÙY TRANG 22/10/2021
8 PHAN KHÁNH LINH 22/10/2021
9 TRẦN PHƯƠNG 22/10/2021
10 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 22/10/2021