Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phùng Thị Thu Trang 03/08/2021
2 THAI THI KIM QUY 03/08/2021 12/08/2021
3 THAI THI KIM QUY 03/08/2021 12/08/2021
4 Phùng Thị Thu Trang 03/08/2021
5 THAI THI KIM QUY 03/08/2021 12/08/2021
6 Lại Kiều Mai Thanh 03/08/2021
7 NGUYỄN THỊ CÚC HƯƠNG 03/08/2021 06/08/2021
8 Dinh Thi Xuan Huong 03/08/2021 12/08/2021
9 Nguyễn Lương Huỳnh Đào 03/08/2021 12/08/2021
10 Nguyễn Trọng Huy 03/08/2021 06/08/2021