Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 Nguyễn Thị Kim Tài 24/01/2022
5 Nguyễn Thị Thanh Nga 24/01/2022
6 Đỗ Thị Minh Cúc 24/01/2022
7 Nguyễn Ngọc Dung 24/01/2022
8 THÂN THỊ QUỲNH NHƯ 24/01/2022
9 Cao Thanh Tú 24/01/2022 27/01/2022
10 Nguyễn Vũ Ninh 24/01/2022