Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 15/12/2018
2 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 15/12/2018
3 Hồ Duy Phong 15/12/2018
4 Hồ Duy Phong 15/12/2018
5 Hồ Duy Phong 15/12/2018
6 HÀ ỨNG QUYỀN 15/12/2018
7 Hồ Duy Phong 15/12/2018
8 NGUYỄN THÀNH 15/12/2018
9 VÕ MINH QUANG 15/12/2018 02/01/2019
10 TRẦN VĂN NHUẬN 15/12/2018 09/01/2019