Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Ngọc Bích 26/02/2021
2 Trần Xuân Chỉnh 26/02/2021
3 Trần Ngọc Bích 26/02/2021
4 NGUYỄN QUỲNH NINH 26/02/2021
5 Nguyễn Phương Huy 26/02/2021
6 LÂM QUỐC HUÂN 26/02/2021 03/03/2021
7 Phạm Hồng Thái 26/02/2021 02/03/2021
8 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 26/02/2021 12/03/2021
9 Lê Văn Ngôn 26/02/2021 19/03/2021
10 HÀ QUỲNH LÂM 26/02/2021