Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyen Hoang 17/09/2021 24/09/2021
2 Nguyễn Lan Hương 17/09/2021 22/09/2021
3 Trần Thị Thanh Huyền 17/09/2021 22/09/2021
4 Huỳnh Thị Ngọc Lệ 17/09/2021 24/09/2021
5 Trương Thúy Ngọc 17/09/2021 24/09/2021
6 Trương Thúy Ngọc 17/09/2021 24/09/2021
7 Lê Thị Thùy Dương 17/09/2021 24/09/2021
8 Trần Hồng Lê 17/09/2021 24/09/2021
9 Nguyễn Linh Hà 17/09/2021 28/09/2021
10 NGUYỄN PHONG BA 17/09/2021 28/09/2021