Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THU HÀ 16/06/2021
2 Nguyễn Phùng Hải Yến 16/06/2021
3 Bùi Tấn Tài 16/06/2021
4 Nguyễn Quốc Tân 16/06/2021
5 ĐOÀN THỊ HOÀNG THẢO 16/06/2021
6 Hoàng Thị Phương Nga 16/06/2021
7 Nguyễn Ngọc Hân 16/06/2021
8 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 16/06/2021
9 VĂN MINH TUẤN 16/06/2021
10 UBND PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ (02 CT ĐỢT 22 CT VỐN PCTT KV3 16/06/2021 05/08/2021