Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Loan 08/05/2021 08/05/2021
2 Nguyễn Hữu Hòa 07/05/2021
3 Nguyễn Thị Thanh Chi 07/05/2021
4 Nguyen Thi Phuong Thao 07/05/2021
5 Nguyễn Hữu Hòa 07/05/2021
6 THAI THI KIM QUY 07/05/2021
7 CÔNG TY CP DV VẬN CHUYỂN THỊNH PHÁT 07/05/2021
8 TRẦN PHƯƠNG THANH 07/05/2021
9 Đinh Thị Thúy Hà 07/05/2021
10 Nguyễn Hữu Hòa 07/05/2021