Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ HỮU LỢI 27/05/2022 31/05/2022
3 LÊ KHÁNH DUY 26/05/2022
4 TRẦN QUANG HUY 26/05/2022
5 Trương hồng ân 26/05/2022
6 TRẦN QUANG HUY 26/05/2022
7 Nguyễn Thị Mai 26/05/2022
8 HÀ NGỌC TRÂN 26/05/2022
9 NGUYỄN VĂN DŨNG 26/05/2022
10 HÀ NGỌC TRÂN 26/05/2022