Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 19/10/2021
3 NGUYỄN NGỌC ĐĨNH - TRẦN THỊ XÍU 19/10/2021
4 Phạm Như Quỳnh 19/10/2021
5 Nguyễn Thành Nhân 19/10/2021
6 Phạm Văn Hiền 19/10/2021
7 LÊ TRƯỜNG VŨ 19/10/2021
8 Phạm Như Quỳnh 19/10/2021
9 Phạm Văn Hiền 19/10/2021
10 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 19/10/2021