Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Việt Hùng 20/08/2019 27/08/2019
2 vÕ VĂN qUẬN 20/08/2019 27/08/2019
3 vÕ VĂN qUẬN 20/08/2019 27/08/2019
4 Lê Thị Luyến 20/08/2019 27/08/2019
5 Trương Hoài Thanh 20/08/2019 27/08/2019
6 Đỗ Thanh Phong 20/08/2019 27/08/2019
7 Đỗ Thanh Phong 20/08/2019 27/08/2019
8 Nguyễn Lệ Hằng 20/08/2019
9 Phùng Hữu Thắng 20/08/2019 10/09/2019
10 Huỳnh Kim Chi 20/08/2019 27/08/2019