Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Hồng Nga 12/04/2021
2 Nguyễn Văn Trường 12/04/2021
3 PHẠM HOÀI TRÂN 12/04/2021
4 Trần Thị Thanh Thúy 12/04/2021
5 Nguyễn Quốc Tân 12/04/2021
6 PHẠM HOÀI TRÂN 12/04/2021
7 PHAN THỊ THÚY HẰNG 12/04/2021
8 PHẠM HOÀI TRÂN 12/04/2021
9 NGUYỄN THỊ HƯỞNG 12/04/2021
10 Phạm Văn Hiền 12/04/2021