Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG 24/11/2020 27/11/2020
2 Vũ Thị Huệ 24/11/2020 25/11/2020
3 LÝ THANH TÂM 24/11/2020 08/12/2020
4 NGUYỄN QUỐC TÂN 24/11/2020 01/12/2020
5 NGUYỄN QUỐC TÂN 24/11/2020 01/12/2020
6 Công ty TNHH IMAGINE IT SOLUTIONS VN 24/11/2020
7 Nguyễn Thị Thúy Hằng 24/11/2020
8 Hoàng Thị Thùy Trang 24/11/2020
9 Nguyễn Triều Tiên 24/11/2020
10 Dương Thị Phương Diễm 24/11/2020