Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lương Thị Lan Thương 23/09/2021
2 CTY TNHH LIFE BRIDGE VIỆT NAM 23/09/2021 22/10/2021
3 Lương Thị Lan Thương 23/09/2021
4 VŨ VĂN LUYẾN 23/09/2021 27/09/2021
5 NGUYỄN LÊ HÁN VŨ - LÊ NGỌC KHOA 23/09/2021 24/09/2021
6 LÊ THỊ KIM NGÂN 23/09/2021 27/09/2021
7 Lương Thị Lan Thương 23/09/2021
8 Lương Thị Lan Thương 23/09/2021
9 TRƯƠNG THỊ HẠ QUYÊN 23/09/2021 30/09/2021
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN THIÊN PHÁT 23/09/2021 30/09/2021