Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Anh Tuấn 19/05/2022
3 VÕ THỊ HOÀNG YẾN 19/05/2022
4 VƯƠNG ĐỖ HOÀNG NGÂN 19/05/2022
5 NGUYỄN THỊ LƯƠNG TRINH 19/05/2022
6 BQL chợ Hòa Hưng 19/05/2022 24/05/2022
7 Huỳnh Thu Trang 19/05/2022
8 Lâm Bá Thưởng 19/05/2022
9 TRẦN VĂN THI 19/05/2022
10 TRẦN ÁI NHẠN 19/05/2022